სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ორგანიზაცია "ბავშვი და გარემო"

გრანტის გაცემის წელი

2011

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ორგანიზაცია "ბავშვი და გარემო"

სოციალური საწარმოს სახელი

ავტოსამრეცხაო

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

მიუსაფარი ახალგაზრდებისთვის ავტოსამრეცხაო ხელობის შესწავლა

საწარმოს არსი

-

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

11,860

თანამონაწილეობა

3,766

საკონტრაქტო თანხა

15,626