სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ პროფესიო-პიროვნული და პროფესიული განვითარება

პროფესიო

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ პროფესიო-პიროვნული და პროფესიული განვითარება

სოციალური საწარმოს სახელი

პროფესიო

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

„პროფესიო“ მრავალშვილიანი მოწყვლადი ჯგუფების პროფესიული განვითარებისთვის

საწარმოს არსი

სოციალური კაფე-ბარი ,,პროფესიოს“ მისია სოციალური სივრცის შექმნა, რომელშიც იქნება გარემო, სადაც პროექტის ბენეფიციარები აიმაღლებენ უნარებს, მიიღებენ კონკრეტულ ცოდნასა და გამოცდილებას.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,800

თანამონაწილეობა

25,000

პროექტის ჯამური თანხა

63,800