სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური

გრანტის გაცემის წელი

2010

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური

სოციალური საწარმოს სახელი

სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

მექანიზაციის სერვისი

საწარმოს არსი

მექანიზაციის სერვისის გაუმჯობესება ფერმერებისათვის; უფასო მექანიზაციის სერვისის მიწოდება სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი პირებისათვის; ახალგაზრდებში მექანიზაციის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლება. სოციალური საწარმოს იდეა მდგომარეობს ფერმერებისათვის მექანიზაციის და ისეთი სერვისების შეთავაზებაში, როგორებიცაა: ნიადაგის დახვნა, ფრეზირება, კარტოფილის მოსავლის აღება, შემასხურებლით მომსახურება, ბალახის თიბვა და ბალახის მოგროვება.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

10,337

თანამონაწილეობა

1,248

საკონტრაქტო თანხა

11,585