სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კავშირი"

MHF

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კავშირი"

 

სოციალური საწარმოს სახელი

MHF

 

დონორი

ბაზისბანკი

 

პროექტის სახელი

Gen-Z ირჩევს MHF-ს ანუ ახალგაზრდები შშმ პირთა მხარდასაჭერად

 

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმო MHF (Make Help Fasionable) ფეხსაცმლის ახალი ქართული ბრენდია, რომლის მისიაა შშმ პირთა/ახალგაზრდების პროფესიული განვითარება, მათი სამეწარმეო უნარების ამაღლება და დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა, მათი სოციალური ინტეგრაციის, ეკონომიკური დამოუკიდებლობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით.

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

5000 

პროექტის ჯამური თანხა

5000