სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი

ორბის ბუდე

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი

სოციალური საწარმოს სახელი

ორბის ბუდე

დონორი

ევროკავშირი, პური მსოფლიოსთვის (BfW)

პროექტის სახელი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სოფელ სამშვილდეში

საწარმოს არსი

ჩვენ გვსურს ინფორმირებული, პასუხისმგებლიანი, ბუნების მოყვარული და მზრუნველი ერთიანი საზოგადოება, რომელიც ქმნის ჯანსაღ და დაცულ გარემოს, როგოც ფლორისა და ფაუნისათვის, ასევე ადამიანებისათვის.

ამისთვის ჩვენ ხელს ვუწყობთ სოფელ სამშვილდეში მცხოვრები მოსახლეობის მხარდაჭერას, აქ ჩამოსული ვიზიტორებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებას და ბუნების მიმართ ჯანსაღი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას. ამას ვაღწევთ სხვადასხვა სახის ტურების შეთავაზებით, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობითა და სამშვილდის პოპულარიზების მეშვეობით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

49,000

თანამონაწილეობა

3,104

პროექტის ჯამური თანხა

52,104