სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ შვლის ნუკრის ნახტომი

ა(ა)იპ შვლის ნუკრის ნახტომი

გრანტის გაცემის წელი

2023

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ შვლის ნუკრის ნახტომი 

სოციალური საწარმოს სახელი

ირმის ნახტომი

დონორი

ევროკავშირი და "პური მსოფლიოსთვის"

პროექტის სახელი

ირმის ნახტომი

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმო “ირმის ნახტომის” მისიაა საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლება ზოგადი განათლების საგნებში, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და ხარისხიანი სასწავლო რესურსების მიწოდების გზით. სოციალური საწარმო დამატებით ყურადღებას დაუთმობს ახალგაზრდების შთაგონებასა და მოტივირებას.

“ირმის ნახტომი” ციფრული განათლების სერვისს ქმნის. საწარმოს კურსები ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით - ყველგან, სადაც ინტერნეტია. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაღალმთიან რეგიონებს - რაჭა, სვანეთი, მთიულეთი, ფშავი, აგრეთვე - გურიის, იმერეთისა და აჭარის მაღალმთიანი დასახლებებს. პროექტის ფარგლებში, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფები, კერძოდ - სოციალურად დაუცველები, ეტლით მოსარგებლეები, ლტოლვილები და უმცირესობის წარმომადგენლები მიიღებენ სრულ დაფინანსებას.

საწარმოს მთავარი ღირებულებაა განათლება და ახალგაზრდების ხელშეწყობა. 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

39,000

თანამონაწილეობა

25,000

პროექტის ჯამური თანხა

64,000