სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

გურიის აგრობიზნესცენტრი

გრანტის გაცემის წელი

2017 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ გურიი საგრობიზნესცენტრი

სოციალური საწარმოს სახელი

აგრობიზნესცენტრი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ღირსეულიცხოვრების უზრუნველყოფა შემოსავლების გენერირების გზით

საწარმოს არსი

მოწყვლადი ჯგუფებისწევრებისათვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა შემოსავლების გენერირების გზით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

16,460

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

16,460