სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

შპს ჩემპი

ჩემპი

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

შპს ჩემპი

სოციალური საწარმოს სახელი

ჩემპი

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

’ჩემპი’ ინოვაციური ჯანსაღი სნექების წარმოება“

საწარმოს არსი

‘ჩემპის’ მისიაა საზღვრისპირა რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა და უნარჩენო წარმოების განვითარება ინოვაციური ჯანსაღი სნექების წარმოების გზით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

23,717

თანამონაწილეობა

9,317

პროექტის ჯამური თანხა

33,034