სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა

დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი „თანადგომა“

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა

 

სოციალური საწარმოს სახელი

დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი „თანადგომა“

 

დონორი

ევროკავშირი 

 

პროექტის სახელი

“ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ და ქცევითი ადიქციის მქონე პირთათვის რეაბილიტაციის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და რესოციალიზაციის შესაძლებლობების გაუმჯობესება”

 

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს მისიაა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული და ქცევითი ადიქციის მქონე ადამიანებისთვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ, ყოვლისმომცველ სამკურნალო-სარეაბილიტაციო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათთვის ახალი უნარ-ჩვევების სწავლების და შრომითი თერაპიის ხელშეწყობა. ეს, ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ხანგრძლივ რემისიას და საზოგადოებაში რეინტეგრაციას, და მეორე მხრივ, შეამცირებს ამ დაავადების მიმართ საზოგადოებაში არსებულ სტიგმას.

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

2500

პროექტის ჯამური თანხა

40,500