სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

გრანტის გაცემის წელი

2015

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

სოციალური საწარმოს სახელი

მებიუსი

დონორი

BROT

პროექტის სახელი

სოციალური საწარმო - გზა იზოლაციიდან საზოგადოებისკენ.

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმო-სამკერვალოს შექმნა, სადაც დასაწყისისთვის დასაქმდება 5 შშმ პირი, რომელთაც დაეხმარება ერთი შრომა თერაპევტი. თეთრეულის კომპლექტის, ტანის და ხელის პირსახოცების შეკერვა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

10,635

თანამონაწილეობა

8,432

საკონტრაქტო თანხა

19,067