სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ქველი საქმე

გრანტის გაცემის წელი

2019

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ქველი საქმე

სოციალური საწარმოს სახელი

რედო

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

სოციალური საწარმო  „ქველი საქმე“

საწარმოს არსი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რათა მათ თავი იგრძნონ სოციუმის სრულფასოვან წევრებად და შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. მასალების წარმოება: ფასადის და ინტერიერის მოსაპირკეთებელი ფილები, ეზოს მოსაპირკეთებელი დეკორატიული და „მოზაიკა“ ფილები, საბორტე ქვები (ბორდიურები), კიბის საფეხურები, ბეტონისგან დამზადებული სხვადასხვა სახის ნაკეთობები.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

40,815

თანამონაწილეობა

1,600

საკონტრაქტო თანხა

42,415