სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

შპს ჩემპი

ჩემპი

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

შპს ჩემპი

 

სოციალური საწარმოს სახელი

ჩემპი

 

დონორი

ევროკავშირი და ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში (DGNEAR) / გავლენის ფონდი "აქციო"

 

პროექტის სახელი

ჩემპი - ინოვაციური ჯანსაღი სნექების წარმოება

 

საწარმოს არსი

„ჩემპის“ მისიაა გორის რაიონის საზღვრისპირა (საოკუპაციო ხაზთან მდებარე) სოფლების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა და უნარჩენო წარმოების განვითარება ინოვაციური, ჯანსაღი სნექების წარმოების გზით.

ჩემპი, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს ქალების დასაქმებას საწარმოში, ხოლო, მეორე მხრივ, ფერმერული მეურნეობების განვითარებას ადგილობრივი პროდუქციის შესყიდვის გზით.

დამატებით, ჩემპი აქტიურად მუშაობს უნარჩენო წარმოების განვითარების მიმართულებით.

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

115,000

თანამონაწილეობა

114,649

პროექტის ჯამური თანხა

229,649