სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

შპს "ისტორიალი"

ისტორიალი

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

შპს "ისტორიალი"

 

სოციალური საწარმოს სახელი

ისტორიალი

 

დონორი

ევროკავშირი და ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში (DGNEAR) / გავლენის ფონდი "აქციო"

 

პროექტის სახელი

ლითონის დამუშავება - ტრადიცია და ინოვაცია

 

საწარმოს არსი

საწარმოს მისიაა ქართული კულტურის მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის სექტორის ეკონომიკური მდგრადობის ხელშეწყობა და ცნობადობის ამაღლება.

„ისტორიალი“ საქართველოს ისტორიის და კულტურული მემკვიდრეობის თემატიკის გამოყენებით, დეკორატიულ და სასაჩუქრე პროდუქციის რამდენიმე ხაზს სთავაზობს მომხმარებელს, კერძოდ:

ქალის და მამაკაცის სამკაულს კორპორაციულ სასაჩუქრე ნივთებს

მცირე დეკორატიულ ქანდაკებებს

სუფრის და საოფისე აქსესუარებს

ისტორიულ-დეკორატიული თასების ასლებს

მხატვრულ ინსპირაციებს

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

107,904

თანამონაწილეობა

31,766

პროექტის ჯამური თანხა

139,670