სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი - თემი "ქედელი"

გრანტის გაცემის წელი

2011

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი - თემი "ქედელი"

სოციალური საწარმოს სახელი

ქედელი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

კაფე "ქედელი"

საწარმოს არსი

-

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

11,973

თანამონაწილეობა

2,500

საკონტრაქტო თანხა

14,473