სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები

კაფუნე

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები

სოციალური საწარმოს სახელი

კაფუნე

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

კაფუნე

საწარმოს არსი

ბაზარზე ნაკლებად კონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმება და სოციალიზაცია. ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურულ ღონისძიებებზე, არაფორმალურ განათლებასა და ადგილობრივ გასართობ სივრცეებზე.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

19,998

თანამონაწილეობა

7,051

პროექტის ჯამური თანხა

27,049