სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სიახლეები

ტრენინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის სოციალურ მეწარმეობაში

ტრენინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის სოციალურ მეწარმეობაში

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი იწვევს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს მონაწილეობა მიიღონ ტრენინგში – “ბიზნეს გეგმის შემუშავება სოციალური საწარმოებისთვის”, რომელიც ტარდება 23-26 აპრილს (თბილისი)

პროექტი – “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად”

პროექტი – “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად”

სტუდენტური კონკურსი სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერისთვის

segeorgia.org
segeorgia.org