სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სიახლეები

პროექტი – “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად”

პროექტი – “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად”

სტუდენტური კონკურსი სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერისთვის

segeorgia.org
segeorgia.org