სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B 2023

ფარშევანგი

სოციალურად დაუცველი პირების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ბებიას

ბებიებისთვის ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა

ჩემპი

სოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა.

კაფუნე

ბაზარზე ნაკლებად კონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმება და სოციალიზაციის ხელშეწყობა

წნული

კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება.

ბაბალე

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფა

ედენა

ონში ადგილობრივი ქალებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა და ტრადიციული რ...

ორბის ბუდე

ადგილობრივი ქალებისა და ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება სოფელი სამშვილდის არეალის ბი...

segeorgia.org