სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B 2023

მზიური

ინკლუზიური გარემოს შექმნა და ჯანსაღი კვების პოპულარიზაცია

სტემ სფეისი

ტექნიკური განათლების განვითარება და ახალგაზდების დასაქმების ხელშეწყობა

ღია სივრცე

ინკლუზიური გარემოს ხელშეწყობა ახალგაზრდების და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის.

ვინტილატორი

მწვანე და მდგრადი პროდუქტის წარმოება ნარჩენების გადამუშავებით.

Creative Tours Georgia

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონების სამეწარმეო უნარების გაძლიერება

გოგორა

ხის ეკომეგობრული სათამაშოებისა და საბავშვო ავეჯის წარმოება.

ტენე

პლასტმასის დაბინძურების შემცირება და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის საკით...

ზერო ეფექტი

სოციალური სივრცე და მოძრაობაა თბილისში, რომელიც ორიენტირებულია ნარჩენებით დაბინძურების შემ...

segeorgia.org