სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B 2023

თავისუფალი სივრცე

შშმ პირთა ინკლუზიის და მათი ფინანსური დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა.

თანავე

ადგილობრივი ქალებისა და ახალგაზრდების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ლატლიიშდ

ადგილობრივი ქალების ეკონომიკური გაძლიერება და სვანური ტრადიციული რეწვის აღდგენა-პოპულარიზა...

კომლი

თანაშექმნის სივრცე, ადგილობრივი თემის წევრებისთვის, მკვლევრებისთვის.

segeorgia.org