სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B 2023

სოფიოგა

ჯანსაღი ცხოვრების სტილის პოპულარიზაცია და მოწყვლადი ჯგუფების ფსიქო-თერაპიული დახმარება.

არბო ჯგუფი

პრობაციონერების, პენსიონერების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება.

ტექ გოგო

ქალებისა და გოგოების ეკონომიკური გაძლიერება

გემომეტრია

ძალადობის მსხვერპლთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

ფანტასმაგორია

თოჯინური ანიმაციის აღდგენა და დარგის პოპულარიზაცია

პროფესიო

სიღარიბის ზღვარს მყოფი ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა

7R

ნარჩენების მართვა, გადამუშავებისა და მწვანე მეწარმეობის პოპულარიზაცია.

რე-მარკეტი

მსჯავრდებულთა, პრობაციონერთა და ყოფილ მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია

segeorgia.org