სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მონაწილე სოციალური საწარმოები - B2B გამოფენა 2022

My sisters - ჩვენი დები

რეგიონებში მცხოვრები ქალების განვითარების ხელშეწყობა სხავადასხვა სფეროში დასაქმების გზით.

აგამა

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული იძულები...

აის-cream

ქალების და ახალგაზრდების ეკონომიკური მდგრადობის გაუმჯობესება პროფესიული უნარების განვითარე...

ამფორეა

განვითარების თავისებურების მქონე ახალგაზრდების სასიცოცხლო დონის ამაღლება.

ანინა

შშმ ბავშვების მშობლებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა და მათი შესაძლებლობების რეალიზება.

არტ კაფე ქედელი

შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაცია, დასაქმება, ეკონომიკური მდგრადობა.

ბაბალე

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფა.

ბებიას

ბებიებისთვის ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა.

segeorgia.org