სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სოციალური საწარმოების B2B გამოფენა 2022