სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ჩანიშნეთ საწარმოსთან B2B შეხვედრა

B2B შეხვედრა - კომლი

B2B შეხვედრა - კომლი

სათემო სივრცე,სადაც შესაძლებელია ფიქრი, დაკვირვება, კვლევა, მუშაობა და ახალი ცოდნის თანა-შექმნა.

  • საკონსულტაციო საკითხები:
    • B2B პარტნიორობა
segeorgia.org